Partnerzy

Grupa EDF

Grupa EDF


Grupa EDF jest kluczowym graczem transformacji energetycznej, jako zintegrowany operator energetyczny zaangażowany we wszystkie obszary branży : wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią, sprzedaż energii i usługi energetyczne.

Grupa jest światowym liderem w dziedzinie energetyki niskoemisyjnej, charakteryzującej się niskoemisyjną produkcją na poziomie 434 TWh, zróżnicowanym miksem wytwórczym opartym głównie na energii jądrowej i odnawialnej (w tym hydroenergetyce). Inwestuje także w nowe technologie wspierające transformację energetyczną.

Raison d’être EDF jest budowanie przyszłości o zerowym bilansie energetycznym dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, mającym na celu ocalenie planety oraz zapewnienie dobrobytu i rozwoju gospodarczego.

Grupa dostarcza energię i usługi do około 40,9 mln klientów (1), a w 2023 r. wygenerowała skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 139,7 mld euro.

EDF jest największym na świecie operatorem elektrowni jądrowych z flotą 67 reaktorów, w tym 56 we Francji. Grupa posiada pełen zakres kompetencji w energetyce jądrowej, od projektowania, poprzez budowę, eksploatację i demontaż elektrowni jądrowych oraz produkcję paliwa jądrowego. EDF to także jedyny dostawca technologii który zbudował, obecnie buduje i ma potwierdzone zamówienia na budowę wielkoskalowych reaktorów jądrowych najnowocześniejszej generacji III+ w Europie, w oparciu o całkowicie europejski ( w tym polski) łańcuch dostawców.

W październiku 2021 r. EDF złożył rządowi polskiemu wstępną ofertę na projektowanie, dostawy i budowę w Polsce od czterech do sześciu reaktorów EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach, o łącznej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe. Oferta ta jest zgodna z oczekiwaniami  polskich władz odnośnie harmonogramu, budżetu, zintegrowanego charakteru oferty, finansowania czy długofalowego partnerstwa strategicznego. EDF podtrzymuje ofertę przy budowie drugiej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki jądrowej (PPEJ). 

Grupa EDF rozwija także technologię SMR NUWARD (340 MWe). Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora SMR NUWARD przewidywane jest na 2030 r. W styczniu 2023 r. EDF podpisał z polską spółką Respect Energy umowę o współpracy dotyczącej  rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD.

Kontakt

Thierry Deschaux

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF SA w Polsce

thierry.deschaux@edf.fr


Strona www