Prelegenci

Adam Błażowski

Adam Błażowski

FOTA4Climate


  • inżynier transformacji energetycznej, publicysta i aktywista na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu, zawodowo związany ze branżą odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.
  • jest współautorem koreferatu eksperckiego którego celem było stworzenie niezależnej opinii eksperckiej na temat Raportu Środowiskowego dla elektrowni jądrowej w Kopalinie-Lubiatowie.
  • założyciel Fundacji FOTA4Climate oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej międzynarodowej koalicji WePlanet.ngo, której celem jest promowanie ekologii pragmatycznej, opartej na danych i dowodach naukowych w dobie zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności