Prelegenci

Paweł Smoliński

Paweł Smoliński

Urząd Dozoru Technicznego


  • odpowiedzialny w Urzędzie Dozoru Technicznego za obszar innowacji i rozwoju.
  • Ukończył studia na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności Automatyka, a także menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej.
  • W UDT pracował między innymi, jako koordynator, a następnie kierownik wydziału. Był odpowiedzialny za przygotowania UDT do zadań związanych z budową w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozwojem technicznych ram prawnych w tym zakresie.
  • Od 2017 roku związany z departamentem innowacji i rozwoju gdzie wspólnie z zespołem wdrażał szereg rozwiązań podnoszących jakość inspekcji i rozwijających ofertę UDT w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Wprowadzenie dronów jako narzędzi inspekcyjnych, robotyzacja, cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych, wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czy przygotowanie UDT do zadań związanych z elektromobilnością to przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach.