Prelegenci

Anna Talarowska

Anna Talarowska

European Nucelar Society Young Generation Network


  • Członek zarządu European Nuclear society Young Generation Network, którego celem jest reprezentowanie młodych osób w przemyśle jądrowym.
  • Popularyzatorka energetyki jądrowej, aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.