Prelegenci

Dagmara Strumińska-Parulska 

Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska 

Uniwersytet Gdański


  • Profesor uczelni na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik badawczo-dydaktyczny.
  • Zajmuje się zagadnieniami radiochemii środowiska i ochrony radiologicznej oraz radioekotoksykologii, a badania naukowe dotyczą oznaczania naturalnych i sztucznych radionuklidów w próbkach przyrodniczych – morskich i lądowych; rozmieszczenia i nagromadzania pierwiastków promieniotwórczych w organizmach morskich i lądowych; określania radiotoksyczności produktów spożywczych i radiologicznych skutków pobierania radionuklidów z żywnością.
  • Członek International Union of Radioecology oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także Zespołu Zadaniowego ds. Opinii i Rozwoju Chemii Morza, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Zespołu Ekspertów d.s. Ochrony Środowiska Morskiego, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN.