Prelegenci

Filip Jędrzejek

dr inż. Filip Jędrzejek

Akademia Górniczo - Hutnicza


  • Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca akademcki z przedmiotów takich jak chemia jądrowa, ochrona radiologiczna i innych w zakresie zastosowań technik jądrowych.
  • Członek sekcji Radiochemii i Chemii Jądrowej – Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
  • Przewodniczący Forum Młodych – Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Popularyzator wiedzy dotyczącej Energetyki Jądrowej, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i szkoleń wśród młodzieży szkolnej