Prelegenci

Jerzy Bombczyński

Jerzy Bombczyński

Baker McKenzie


  • adwokat kierujący praktyką regulacyjną oraz funduszy inwestycyjnych w Baker McKenzie w Warszawie,
  • posiada doświadczenie w zakresie regulacji finansowych oraz kwestii regulacyjnych dotyczących transakcji fuzji i przejęć (M&A), w tym w zakresie CRR, BRRD, MIFID, SFDR i AIFMD, a także zagadnień związanych z planami naprawczymi, instrumentami przymusowej restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem i regulacjami ESG. Przed dołączeniem do Baker McKenzie pracował w wiodącej instytucji rozwoju,
  • łączy wiedzę z różnych dziedzin prawa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem z bogatym doświadczeniem w doradzaniu instytucjom finansowym w związku z licznymi transgranicznymi transakcjami finansowymi, projektami restrukturyzacyjnymi oraz międzynarodowymi ofertami dotyczącymi dłużnych papierów wartościowych.