Prelegenci

Magdalena Rzepna

dr inż. Magdalena Rzepna

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | Women in Nuclear Polska


  • Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
  • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ),
  • Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych, przeszczepów i produktów leczniczych
  • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i Women in Nuclear Polska