Prelegenci

Marcin Dąbrowski

Marcin Dąbrowski

Państwowa Agencja Atomistyki


  • Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego