Prelegenci

Marcin Kwaśniewski

Marcin Kwaśniewski

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych


  • Koordynator zespołu ds. obiektów jądrowych, wypalonego paliwa jądrowego i usuwania skutków. zdarzeń radiacyjnych. Od wielu lat związany z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym, usuwaniem skutków zdarzeń radiacyjnych oraz szkoleniem i współpracą z jednostkami administracji publicznej z zakresu ochrony przed zagrożeniami „CBRNE”,
  • odbył szereg szkoleń krajowych oraz zagranicznych,
  • Odznaczony medalem za zasługi da ochrony środowiska i klimatu,
  • Posiada uprawnienia specjalisty ds. ewidencji materiałów jądrowych oraz operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego.