Prelegenci

Marta Walo

dr inż. Marta Walo

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | Women in Nuclear Polska


  • Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki
Warszawskiej,
  • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej
(IChTJ), główna tematyka badawcza: chemia
radiacyjna polimerów, technologie radiacyjne, dozymetria
  • Od 2019 roku kierownik akredytowanego
Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych w
IChTJ
  • Członkini Polskiego Towarzystwa Badan
Radiacyjnych, Stowarzyszenia Women in Nuclear Polska