Prelegenci

Mieczysław Struk

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego


  • wieloletni samorządowiec, od 2010 r. nieprzerwanie sprawuje funkcję marszałka województwa pomorskiego. Wcześniej w latach 2005-2010 zasiadał w Zarządzie Województwa Pomorskiego jako wicemarszałek, a w latach 1990-2002 był burmistrzem Jastarni,
  • członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej (COTER) oraz Komisji Zasobów Naturalnych Unii Europejskiej (NAT),
  • członek Komitetu Regionów przy UE, organu doradczego reprezentującego społeczności regionalne i lokalne Unii Europejskiej,
  • absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
  • laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego i nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara.