Prelegenci

Paweł Kukołowicz

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

Narodowy Instytut Onkologii


  • profesor fizyki medycznej
  • kierownik Zakładu Fizyki Medycznej w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.
  • od roku 2012 prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, w dużym stopniu poświęcił się rozwojowi fizyki medycznej w Polsce.
  • odtwórca niedziałającego czasopisma Polish Journal of Medical Physics and Engineering
  • W 2019 roku Minister Zdrowia powierzył Mu funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie fizyki medycznej.