Prelegenci

Szymon Malinowski

Prof. dr hab. Szymon Malinowski

Uniwersytet Warszawski


  • fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych,
  • dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl,
  • Laureat Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie, budowania zaufania do wiedzy naukowej oraz przybliżania wpływu nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski,
  • współautor podręcznika „Nauka o klimacie”, prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej.