Prelegenci

Urszula Gryczka

dr inż. Urszula Gryczka

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | Women in Nuclear Polska


  • Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
  • Adiunkt w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ),
  • Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania technologii radiacyjnych w przemyśle i ochronie środowiska
  • Członkini Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Stowarzyszenia Women in Nuclear Polska