Prelegenci

Ville Tulkki

Dr Ville Tulkki

VTT Technical Research Centre of Finland


  • Kierownik ds. technologii SMR w VTT Technical Research Centre of Finland.
  • Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracach badawczych nad energią jądrową, od małych reaktorów modułowych, przez zachowanie paliwa jądrowego, po zaawansowane reaktory GenIV i fuzję jądrową.
  • Prowadził krajowe i unijne projekty badawcze dotyczące małych reaktorów modułowych i reprezentował fińskie zainteresowane strony w międzynarodowych programach związanych z napromienianiem paliw i materiałów.
  • Jego doktorat dotyczy modelowania zachowania paliwa jądrowego, a także prowadzi i pracuje w projektach multidyscyplinarnych obejmujących deterministyczną analizę bezpieczeństwa reaktorów, kwestie licencyjne, gospodarkę odpadami, probabilistyczną analizę bezpieczeństwa i hydraulikę cieplną.