Prelegenci

Wacław Gudowski

Prof. dr hab. inż. Wacław Gudowski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych


  • Profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk.
  • Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, Szwecja.
  • Doradca Orlen Synthos Green Energy ds Energetyki.
  • Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych – IVA
  • Członek Akdemii Kopernikańskiej
  • Do roku 2006 – Dyrektor Centrum Technologii Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologicznym, Sztokholm
  • 2006-2011 Zastępca Dyrektora Generalnego w International Science and Technology Center (ISTC) w Moskwie, centrum analiz, badań i monitorowania nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
  • Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.
  • Ekspert w dziedzinie reaktorów jądrowych, w szczególności małych reaktorów modułowych – SMR oraz w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
  • Koordynator trzech projektów europejskich w dziedzinie transmutacji i zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz rozwoju nowych technologii jądrowych: IABAT, RED-Impact i Asia/Link.