Prelegenci

Wojciech Gałosz

Wojciech Gałosz

FOTA4Climate


  • przyrodnik, aktywista na rzecz bioróżnorodności i ochrony klimatu, zawodowo od kilkunastu lat zajmujący się oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Współautor kilkudziesięciu Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko. 
  • Współautor Raportu Energetyka jądrowa dla Polski (rozdział Oddziaływanie elektrowni jądrowych na otoczenie).
  • W Szkole Głównej Handlowej ramach Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa prowadzi autorski kurs „Oddziaływanie elektrowni jądrowych na środowisko biotyczne”.