Komitet naukowy

Sylwia Mrozowska, prof. UG

Ph.D. Sylwia Mrozowska, prof. UG

University of Gdańsk


Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych.

Autorka/Współautorka artykułów o tematyce związanej z warsztatami:

  • Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce
  • Problemy komunikowania i „włączania” społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej.

Członkini grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.