Komitet naukowy

Edyta Szurowska

Prof. dr hab. Edyta Szurowska

Gdański Uniwersytet Medyczny


Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kieruje II Zakładem Radiologii GUMed oraz koordynuje działalność Zakładu Radiologii UCK. Utworzyła Pracownię Rezonansu Magnetycznego 3,0T. Od 2016 Prorektor ds. klinicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajmuje się taki obszarami badawczymi jak: neuroobrazowanie, radiologia onkologiczna oraz diagnostyka narządowa TK i MRI, nowoczesne techniki obrazowania (perfuzja, dyfuzja, spektroskopia).

Autorka blisko 180 prac naukowych. Promotorka siedmiu prac doktorskich.