Agenda

Dzień 2 / 19 marca

Sesja III

FINANSOWANIE ENERGETYKI JĄDROWEJ
Modele finansowe

09:00 – 10:35

09:00 – 09:15

15 minut

Sesja III

Wprowadzenie do debaty

09:15 – 10:35

80 minut

Sesja III

Debata

Energetyka jądrowa może produkować tanią energię elektryczną pod warunkiem jej odpowiedniego finansowania.

Czytaj więcej

10:35 – 11:00

25 min

PRZERWA KAWOWA

Przerwa kawowa

Sesja IV

PROCES UZYSKIWANIA KLUCZOWYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

11:00 – 12:00

11:00 – 11:15

15 minut

Sesja IV

Wykład wprowadzający do debaty

Bezpieczna eksploatacja elektrowni jądrowej wymaga uzyskania stosownych zezwoleń i pozwoleń.

Czytaj więcej

12:00 – 13:00

60 min

LUNCH

Lunch

Sesja V

ASPEKTY SPOŁECZNE i ZDROWOTNE

13:00 – 15:00

13:00 – 13:20

20 minut

Sesja V

Wprowadzenie: Społeczna percepcja ryzyka, destygmatyzacja energii jądrowej

13:20 – 13:40

20 minut

Sesja V

Mały i duży atom – korzyści społeczne i środowiskowe

13:40 – 14:00

20 minut

Sesja V

Naturalna promieniotwórczość a skażenie promieniotwórcze. Obawy i rzeczywistość

14:00 – 14:20

20 minut

Sesja V

Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie – Polska na mapie Europy

14:20 – 14:40

20 minut

Sesja V

Elektrownie atomowe a zagrożenie zdrowotne – czego nauczyły nas awarie elektrowni atomowych? – fakty i mity

15:00- 15:30

30 min.

PRZERWA KAWOWA

Przerwa kawowa

Sesja VI

ROLA ENERGETYKI JĄDROWEJ W ASPEKCIE KRYZYSU KLIMATYCZNEGO
Podsumowanie preferowanych kierunków rozwoju energetyki jądrowej

15:30 – 17:00

15:30 – 17:00

90 minut

Sesja VI

Rola energetyki jądrowej w aspekcie kryzysu klimatycznego – Podsumowanie preferowanych kierunków rozwoju energetyki jądrowej

By powstrzymać katastrofę klimatyczną ludzkość, w tym państwa naszego regionu musi zwiększyć inwestycje w sektorze energetycznym i skierować je na czyste technologie wspierające łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich.

Czytaj więcej

17:00

5 minut

Zakończenie konferencji

Zakończenie