Broszury edukacyjne

Materiały do pobrania

 

Broszury opracowano w ramach projektu Baltic Nuclear Energy Forum – konferencja z warsztatami edukacyjnymi oraz wykładem eksperckim w ramach projektu Rozwój energetyki jądrowej w rejonie Morza Bałtyckiego”, Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w ramach naboru ogólnego, wartość udzielonego sparcia do 71.820,00 zł.  Projekt zakładał realizację konferencji i 8 warsztatów edukacyjnych. Konferencja Baltic Nuclear Energy Forum skierowana była do przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i świata nauki. Warsztaty edukacyjne to wydarzenie towarzyszące konferencji Baltic Nuclear Energy Forum i miały na celu wsparcie regionalnych instytucji i samorządów, nauczycieli akademickich oraz aktywistów w kontekście pozyskania wiedzy w zakresie zagadnień energetyki jądrowej i związanych z jej rozwojem procedur administracyjnych.

www.wfos.gdansk.pl

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

Pobierz raport

 

Raport podsumowujący z warsztatów edukacyjnych BNEF

Pobierz raport