Agenda

Dzień 1 / 18 marca

09:00 – 09:30

30 minut

Rejestracja Uczestników

Rejestracja

09:30 – 10:00

30 minut

Otwarcie konferencji

Miłosz Motyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorski

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

10:00 – 11:00

60 minut

Debata

Debata Otwarcia – Rola energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego – Po co ten atom?

Czytaj więcej

11:00-11:30

30 min

PRZERWA KAWOWA

Przerwa kawowa

Sesja I

JAK SPRAWNIE ZBUDOWAĆ ELEKTROWNIĘ JĄDROWĄ ?
Gotowość do realizacji inwestycji i jej horyzont według dostawców technologii i ekspertów

11:30 – 13:00

11:30 – 12:00

30 minut

Sesja I

Wprowadzenie: Wybór technologii jądrowych dla polityk energetycznych: które rozwiązania są gotowe do stosowania już dzisiaj?

Czytaj więcej

12:00 – 13:00

60 minut

Sesja I

13:00 – 14:30

90 min

LUNCH

Przerwa kawowa

Sesja II

TECHNOLOGIE JĄDROWE DLA SPOŁECZEŃSTWA I PRZEMYSŁU
Pomysły inwestorów na portfolio mocy wytwórczych

14:30 – 16:00

14:30 – 14:45

15 minut

Sesja II

Wprowadzenie: Technologie wielkoskalowe – koń roboczy odejścia od paliw kopalnych

Czytaj więcej

14:45 – 15:00

15 minut

Sesja II

Technologie SMR jako szansa na dekarbonizację ciepłownictwa

15:00 – 15:15

15 minut

Sesja II

Bieżące inwestycje Kanady w nowe elektrownie jądrowe: duże reaktory i SMRy

16:10 – 16:25

15 minut

Nowoczesne uszczelnienia zabezpieczające przed zagrożeniami współistniejącymi i wtórnymi w energetyce jądrowej

16:25 – 16:55

30 minut

19:30 – 23:30

Gala BNEF

Czytaj więcej
Networking