Prelegenci

Sylwia Mrozowska

Dr hab. Sylwia Mrozowska

Uniwersytet Gdański


  • Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych.
  • Autorka/Współautorka artykułów o tematyce związanej z warsztatami: Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce oraz Problemy komunikowania i „włączania” społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej.
  • Członkini grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.