Prelegenci

Piotr Otawski

Piotr Otawski

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska


  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  • radca prawny, dr nauk prawnych, mgr ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną
  • W 2008 r. był jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowania i wdrożenie kompleksowej reformy prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz zarządzania zasobami przyrody ożywionej. 
    W latach 2009 -2014 zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Reprezentował Polskę na forum Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja z Espoo), zasiadając w organach Konwencji – jako Przewodniczący Grupy Roboczej, a następnie Przewodniczący Biura Konwencji oraz Przewodniczący Spotkania Stron Konwencji.     
    W latach 2012 – 2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
    W latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody. 
  • Od 2022 r. członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich pracującej nad założeniami środowiskowej reformy planowania przestrzennego.