Prelegenci

Thierry Deschaux

Thierry Deschaux

EDF


  • Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce.
  • Posiada ponad 35-letnie doświadczenie pracy w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 16 lat pracy w Polsce pracował na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.
  • Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem szkół inżynierskich Centrale-Supelec, INSA.