Prelegenci

Bożena Horbaczewska

Dr Bożena Horbaczewska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


  • Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka i współautorka wielu artykułów naukowych i ekspertyz, w tym w zakresie ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej oraz modeli biznesowych.
  • Kierownik Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa w SGH.
  • Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
  • Autorka Raportu o modelach biznesowych w energetyce jądrowej, przygotowanego dla DEJ MKiŚ. Współautorka Modelu SaHo.
  • Laureatka Nagrody indywidualnej I-go stopnia przyznanej przez Rektora SGH za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki. Członek Zespołu ds. Transformacji Energetycznej w UN Global Compact Network Poland.