Prelegenci

Przemysław Gorzkowski

mec. Przemysław Gorzkowski

Nuclear PL


  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge British Law Centre.
  • Od 2012 roku związany z branżą budownictwa energetycznego i przemysłowego. Doradzał przy wielu procesach inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej (elektrownie węglowe i gazowe) i odnawialnej (spalarnie odpadów, elektrownie wodne, farmy wiatrowe) oraz inwestycjach przemysłowych (gas&oil), świadcząc obsługę prawną w ramach największych projektów energetycznych w Polsce.
  • Członek Rady Programowej Fundacji nuclear.pl.
  • Członek International Nuclear Law Association.