Prelegenci

Joanna Didkowska 

Prof. dr hab. Joanna Didkowska 

Narodowy Instytut Onkologii


  • Pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów.
  • W latach 2016-2020 pełniła funkcję dyrektora WHO Collaborating Center for Tobacco Control. Była członkiem Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia (2015-2023), a także jest przedstawicielem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie PIB-NIO w Rządowej Radzie Ludnościowej, członkiem Komitetu Naukowego Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia.
  • Uczestniczyła w pracach zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Zajmuje się analizą epidemiologiczną i monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w Polsce.
  • Uczestniczy w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. 
  • Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym współautorka rocznego biuletynu dotyczącego zagrożenia nowotworami złośliwymi w Polsce. Była inicjatorem i współautorem opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów.