Komitet naukowy

Marcin Jaskólski

Dr inż. Marcin Jaskólski

Politechnika Gdańska


Zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej w Politechnice Gdańskiej, Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej w Politechnice Gdańskiej.

Uczestniczył w stażach szkoleniowych i naukowych w ośrodkach jądrowych we Francji, tj. CEA – Komisja Energii Jądrowej w Saclay oraz Electricite de France w Lyonie.

Autor licznych publikacji w czasopismach międzynarodowych, angażował się także w proces recenzji dla takich renomowanych czasopism jak „Energy” czy „Energy Policy”.