Prelegenci

Adam Juszczak

dr Adam Juszczak

Polski Instytut Ekonomiczny


  • Absolwent ekonomii, logistyki oraz informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim. Doradca w dziale klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie zajmuje się analizami z dziedziny energetyki, zwłaszcza energetyki jądrowej.
  • Asystent naukowo- dydaktyczny na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie kończy doktorat z tematyki wykorzystania big data w liczeniu inflacji. Wykładowca na studiach podyplomowych „Energetyka Jądrowa” w Szkole Głównej Handlowej.
  • W przeszłości związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim oraz firmą consultingowa Deloitte.
  • Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych i raportów.