Partnerzy

Polskie Elektrownie Jądrowe

Polskie Elektrownie Jądrowe


Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizuje zadania służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada m.in. za:

  • Przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.
  • Wsparcie administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji celów Programu polskiej energetyki jądrowej
  • Budowanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej.

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rozwój programu energetyki jądrowej jest jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski. Program rozwoju energetyki jądrowej został opisany w dwóch kluczowych rządowych dokumentach dotyczących strategii energetycznej kraju:

  • Programie polskiej energetyki jądrowej, którego aktualna wersja została przyjęta przez Radę Ministrów 2 października 2020 roku. Dokument jest swoistą „mapą drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  • Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, zatwierdzonej przez Radę Ministrów w 2021 roku, która określa główne założenia transformacji energetycznej.

Strona www