07 / 03 / 2024

Jak zaszczepić atom w Polsce?

Jakie są scenariusze rozwoju energetyki jądrowej? O tym mówi raport przygotowany przez Baker McKenzie i Politykę Insight.

Raport, powstały na bazie wieloletniego doświadczenia Baker McKenzie przy realizacji projektów atomowych na świecie, wskazuje na konieczność wdrożenia kompleksowych działań w obszarze ekonomicznym, prawnym, społecznym i środowiskowym, z silnym i stabilnym wsparciem państwa. Pozwoli to nie tylko istotnie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też da silny impuls do postępu technologicznego, nowych inwestycji, rozwoju nauki i zwiększania przewag konkurencyjnych polskich firm.

Raport zawiera informacje o:

  • uwarunkowaniach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
  • wyzwaniach związanych m.in. z trwającą transformacją technologiczną i zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym
  • trzech scenariuszach określających perspektywy rozwoju energetyki jądrowej, uwzględniających różny zakres krajowych inwestycji – od minimalnego, przez zbalansowany, po „atomizację Polski”

Raport w języku angielskim dostępny jest TUTAJ