28 / 03 / 2024

Największe w Polsce forum rozmów o energetyce jądrowej

Konferencja Baltic Nuclear Energy Forum zgromadziła grono wybitnych przedstawicieli świata nauki, ekspertów w zakresie energii atomowej i fizyki jądrowej oraz biznes żywo zainteresowany partycypowaniem w powstawaniu pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. W obradach, panelach dyskusyjnych, które śledzono w Europejskim Centrum Solidarności oraz w bezpłatnych warsztatach wzięło udział ponad 400 uczestników. Około 250 osób śledziło konferencję online.

Temat związany z energetyką jądrową elektryzuje opinię publiczną, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa. Dało się zauważyć również pewną lukę – brakowało holistycznego podejścia w dyskusji, platformy, która połączyłaby wszystkich interesariuszy widzących potencjał w branży jądrowej. Konferencja Baltic Nuclear Energy Forum od samego początku była projektowana z intencją zbudowania takiej platformy i – jeśli wsłuchać się w głosy Uczestników – cel został osiągnięty. To wydarzenie okazało się niezwykle potrzebne branży i jednocześnie dało możliwość do jej dalszego rozwoju.

Baltic Nuclear Energy Forum zgromadziło kluczowych graczy branży jądrowej na świecie.

W debatach głos zabrali przestawiciele globalnych i lokalnych przedstawicielstw i oddziałów takich firm jak: EDF, Westinghouse, Bechtel, GE Hitachi, Orlen Synthos Green Energy, AtkinsRealis, Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z. o.o. a także przedstawiciele firm doradczych i banków: Baker McKenzie, KPMG, BNP Paribas czy Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oprócz tematów związanych z finansowaniem energetyki jądrowej, wydawaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, kwestiami dotyczącymi wyboru odpowiednich technologii, bezpieczeństwa oraz zdrowia, dwa z nich okazały się klamrami spinającymi niemal wszystkie dyskusje: poparcie społeczne i zmiana klimatu.

Eksperci podkreślają, że bez poparcia społecznego takich inwestycji jak energetyka jądrowa nie da się zrealizować. Świadomość tego faktu wybrzmiała mocno podczas debaty poświęconej komunikacji społecznej. Istotne jest uświadomienie społeczeństwu, jaka jest rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej oraz rolę energetyki jądrowej w transformacji energetycznej Polski. Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ujawniają niską wiedzę w zakresie energetyki jądrowej w Polsce. Wskazują one również na potrzebę poszerzenia wiedzy o wpływie elektrowni jądrowych na zdrowie i życie ludzi, środowisko, a także kwestii postępowania z odpadami oraz korzyści gospodarczych i inwestycji w elektrownie jądrowe. Jest to ogromne pole do zagospodarowania i mamy świadomość, że dyskusja w ramach konferencji była dopiero początkiem znacznie szerszej debaty.

Zmiany klimatu obok kryzysu bioróżnorodności są jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają polskie instytucje i obywatele.

Istotnym elementem transformacji do bardziej zrównoważonej przyszłości jest drastyczna przebudowa naszego systemu energetycznego. Energetyka oparta na węglu i gazie jest szkodliwa nie tylko dla klimatu i przyrody, ale również dla nas samych. Węgiel, który kiedyś budował bogactwo całych regionów, a dziś nam wszystkim szkodzi, oraz gaz, którego dostępność coraz częściej kojarzymy ze słowem „szantaż”, są już dziś powoli zastępowane przez źródła niskoemisyjne. Reorientacja tego rodzaju nie jest ani łatwa ani prosta, budzi naturalny opór. Jednak musimy sobie podpowiedzieć na pytanie: „czy mamy jeszcze czas?”. Strategia walki ze zmianą klimatu opiera się na adaptacji i mitygacji – głównie przez dążenie do zero emisyjności i eliminacje paliw kopalnych. Z tej perspektywy energia atomowa użyta w miksie energetycznym jest nie tylko źródłem ciągłości dostaw czystej i relatywnie taniej energii, ale również jest naszym sojusznikiem w działaniach mających spowolnić proces zmiany klimatu.

Wierzymy, że pierwsza edycja konferencji Baltic Nuclear Energy Forum to dopiero początek szerokiej rozmowy na temat energetyki jądrowej w Polsce – jej przyszłości i szansach, jakie daje rozwój tego sektora.

Dziękujemy naszym Patronom Honorowym, Patronom Instytucjonalnym, Partnerom oraz Patronom Medialnym za aktywny i merytoryczny wkład w budowanie wartości Baltic Nuclear Energy Forum. Bez tego wsparcia nie zrealizowalibyśmy projektu budowy największego w Polsce forum debaty o energetyce jądrowej.

Zapraszamy do śledzenia strony www.bnef.pl Będą się tam pojawiały materiały pokonferencyjne, ale również wartościowe artykuły merytoryczne naszych Partnerów i Ekspertów, którzy wspierali nas w pracy nad konferencją.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Raport podsumowujący z warsztatów edukacyjnych BNEF

Pobierz raport