22 / 01 / 2024

Rola energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego

Jednym z największych wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach jest dekarbonizacja energetyki. Dekarbonizacja to znaczy odejście od spalania paliw kopalnych: węgla oraz gazu ziemnego. Musimy ją przeprowadzić ze względu na postępującą katastrofę klimatyczną i związane z nią zobowiązania międzynarodowe, ale też po prostu z powodu wyczerpywania się rodzimych zasobów paliw kopalnych. Jest to wyzwanie, ponieważ musi się ona dokonać w taki sposób, by nie zabrakło nam prądu oraz by jego ceny dla odbiorców końcowych były możliwie niskie. Ważnym aspektem jest też bezpieczeństwo energetyczne, a więc niezależność od importu energii.

Energetyka atomowa może wnieść istotny wkład w transformację polskiej energetyki, a jej budowa jest koniecznością razem z budową odnawialnych źródeł energii: morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki; nie można także zapominać o rozbudowie możliwości magazynowania energii elektrycznej. Polska dramatycznie potrzebuje czystej energii i atom taką jest. Do dekarbonizacji polskiej energetyki, przy stałym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, które będzie spowodowane elektryfikacją transportu (samochody i autobusy elektryczne) i ciepłownictwa (pompy ciepła), potrzebujemy kilkunastu gigawatów mocy jądrowych pracujących wraz z odnawialnymi źródłami energii.

Atom jest sprawdzonym, dojrzałym komercyjnie i zeroemisyjnym źródłem energii elektrycznej, które pracuje niezależnie od budowy. Na całym świecie pracuje ponad 400 reaktorów energetycznych, a kolejnych kilkadziesiąt jest w budowie. Atom dostarcza 25% energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, a niemal wszyscy nasi sąsiedzi uważają że jest to istotny składnik strategii energetycznej. Jest to także źródło bardzo ekologiczne, co potwierdziły liczne gremia badawcze, w tym ostatnio Wspólne Centrum Badawcze czyli specjalne unijne ciało, powołane do zapewnienia niezależnej opinii naukowej i wsparcia dla polityki Unii Europejskiej.

Dekarbonizacja energetyki jest kluczowa dla bezpiecznej i zasobnej przyszłości Polski. Rozwój energetyki atomowej jest jednym z kluczowych elementów strategii transformacji, gwarantując stabilność dostaw energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także – przy odpowiednim modelu finansowania – niskie ceny energii. Wdrożenie nowoczesnych technologii w energetyce atomowej przyczyni się też do zrównoważonego rozwoju, tworząc nowe, dobrze płatne i stabilne miejsca pracy oraz stymulując gospodarkę. Efektywna realizacja strategii transformacji energetycznej przyczyni się do budowy stabilnej i ekologicznie zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń, do jej przeprowadzenia niezbędna jest energetyka jądrowa.

W ramach debaty otwierającej konferencji Baltic Nuclear Energy Forum 2024 zaproszeni eksperci będą dyskutować nad rolą atomu w miksie energetycznym Polski i Europy. Zapraszam do zapoznania się z agendą wydarzenia na: https://bnef.pl/agenda/.

Autor: Maciej Lipka