Sylwia Mrozowska, prof. UG

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, politolog, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych.

Autorka/Współautorka artykułów o tematyce związanej z warsztatami:

  • Społeczny wymiar procesu wdrażania energetyki jądrowej w Polsce
  • Problemy komunikowania i „włączania” społeczeństwa do projektów jądrowych w Unii Europejskiej.

Członkini grup roboczych edukacja społeczna, rozwój kadr i systemu kształcenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Marcin Jaskólski

Zastępca dyrektora Centrum Energetyki Jądrowej w Politechnice Gdańskiej, Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej w Politechnice Gdańskiej.

Uczestniczył w stażach szkoleniowych i naukowych w ośrodkach jądrowych we Francji, tj. CEA – Komisja Energii Jądrowej w Saclay oraz Electricite de France w Lyonie.

Autor licznych publikacji w czasopismach międzynarodowych, angażował się także w proces recenzji dla takich renomowanych czasopism jak „Energy” czy „Energy Policy”.

Edyta Szurowska

Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kieruje II Zakładem Radiologii GUMed oraz koordynuje działalność Zakładu Radiologii UCK. Utworzyła Pracownię Rezonansu Magnetycznego 3,0T. Od 2016 Prorektor ds. klinicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajmuje się taki obszarami badawczymi jak: neuroobrazowanie, radiologia onkologiczna oraz diagnostyka narządowa TK i MRI, nowoczesne techniki obrazowania (perfuzja, dyfuzja, spektroskopia).

Autorka blisko 180 prac naukowych. Promotorka siedmiu prac doktorskich.

Maciej Lipka

Ukończył energetykę klasyczną (inżynier) i jądrową (magister inżynier) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Do 2023 r. roku zawodowo związany z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie pracował w reaktorze MARIA jako Kierownik Działu Analiz i Pomiarów Reaktorowych.

Naukowo zajmuje się analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i optymalizacją wykorzystania technik jądrowych, zaangażowany jest m.in. w programy rozwoju reaktorów nowej generacji i syntezy

termojądrowej. Interesują go także zagadnienia dekarbonizacji energetyki, a także współdziałanie odnawialnych i atomowych źródeł energii oraz ciepłownictwo jądrowe.

Prowadzi portal Nuclear.pl.

Paweł Gajda

Adiunkt w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy z zakresu klimatu i energetyki, zwłaszcza jądrowej.

Członek zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w ramach której prowadzi projekty związane z edukacją i popularyzacją wiedzy, w tym program lekcji o energetyce dla szkół. Jest również sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członkiem zarządu European Nuclear Society.