Rola energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego

Jednym z największych wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach jest dekarbonizacja energetyki. Dekarbonizacja to znaczy odejście od spalania paliw kopalnych: węgla oraz gazu ziemnego. Musimy ją przeprowadzić ze względu na postępującą katastrofę klimatyczną i związane z nią zobowiązania międzynarodowe, ale też po prostu z powodu wyczerpywania się rodzimych zasobów paliw kopalnych. Jest to wyzwanie, ponieważ musi się ona dokonać w taki sposób, by nie zabrakło nam prądu oraz by jego ceny dla odbiorców końcowych były możliwie niskie. Ważnym aspektem jest też bezpieczeństwo energetyczne, a więc niezależność od importu energii.

Energetyka atomowa może wnieść istotny wkład w transformację polskiej energetyki, a jej budowa jest koniecznością razem z budową odnawialnych źródeł energii: morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki; nie można także zapominać o rozbudowie możliwości magazynowania energii elektrycznej. Polska dramatycznie potrzebuje czystej energii i atom taką jest. Do dekarbonizacji polskiej energetyki, przy stałym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, które będzie spowodowane elektryfikacją transportu (samochody i autobusy elektryczne) i ciepłownictwa (pompy ciepła), potrzebujemy kilkunastu gigawatów mocy jądrowych pracujących wraz z odnawialnymi źródłami energii.

Atom jest sprawdzonym, dojrzałym komercyjnie i zeroemisyjnym źródłem energii elektrycznej, które pracuje niezależnie od budowy. Na całym świecie pracuje ponad 400 reaktorów energetycznych, a kolejnych kilkadziesiąt jest w budowie. Atom dostarcza 25% energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, a niemal wszyscy nasi sąsiedzi uważają że jest to istotny składnik strategii energetycznej. Jest to także źródło bardzo ekologiczne, co potwierdziły liczne gremia badawcze, w tym ostatnio Wspólne Centrum Badawcze czyli specjalne unijne ciało, powołane do zapewnienia niezależnej opinii naukowej i wsparcia dla polityki Unii Europejskiej.

Dekarbonizacja energetyki jest kluczowa dla bezpiecznej i zasobnej przyszłości Polski. Rozwój energetyki atomowej jest jednym z kluczowych elementów strategii transformacji, gwarantując stabilność dostaw energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także – przy odpowiednim modelu finansowania – niskie ceny energii. Wdrożenie nowoczesnych technologii w energetyce atomowej przyczyni się też do zrównoważonego rozwoju, tworząc nowe, dobrze płatne i stabilne miejsca pracy oraz stymulując gospodarkę. Efektywna realizacja strategii transformacji energetycznej przyczyni się do budowy stabilnej i ekologicznie zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń, do jej przeprowadzenia niezbędna jest energetyka jądrowa.

W ramach debaty otwierającej konferencji Baltic Nuclear Energy Forum 2024 zaproszeni eksperci będą dyskutować nad rolą atomu w miksie energetycznym Polski i Europy. Zapraszam do zapoznania się z agendą wydarzenia na: https://bnef.pl/agenda/.

Autor: Maciej Lipka

W marcu Gdańsk stanie się Europejską Stolicą Atomistyki

Już w marcu 2024 na Pomorze zjadą się polscy i światowi eksperci i praktycy w dziedzinie fizyki jądrowej i energii atomowej. Spotkają się w ramach pierwszej edycji wydarzenia Baltic Nuclear Energy Forum.

Atom już teraz odgrywa ważną rolę w naszym regionie. Eksperci są zgodni – łączenie atomu i odnawialnych źródeł energii to optymalna i najlepsza droga do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa dostaw czystej i taniej energii. W perspektywie kolejnych dziesięcioleci elektrownie jądrowe mające powstać w naszym kraju będą kluczowym elementem miksu energetycznego. Budowa reaktorów wiąże się jednak z uzasadnionymi pytaniami – o aspekty finansowe, nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo, o potrzeby i interesy lokalnych społeczności, które będą musiały zmierzyć się z powstaniem tak poważnej infrastruktury oraz o to, jaka jest rola atomu w spójnej polityce Unii Europejskiej i dążeniu do zero emisyjności. 

Z potrzeby odpowiedzi na postawione pytania powstało Baltic Nuclear Energy Forum czyli platforma wymiany wiedzy i doświadczeń o innowacyjnych rozwiązaniach w energetyce jądrowej. Konferencja służy tworzeniu nowych perspektyw oraz rozwijaniu partnerstw, szczególnie w obszarze regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas BNEF eksperci omawiać będą najnowsze trendy, technologie oraz wyzwania w tej dynamicznie rozwijającej dziedzinie. Poruszone zostaną zagadnienia finansowania niezbędnych inwestycji oraz istotne aspekty społeczne, środowiskowe i zdrowotne. Nie zabraknie dyskusji o roli energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego, technologiach wielkoskalowych, małych modułowych reaktorach jądrowych, innowacjach i rozwoju w sektorze energetyki jądrowej.

Wydarzenie zaplanowane jest w nieprzypadkowym miejscu i czasie, w dobie zmian i decyzji o globalnym znaczeniu. Transformacja energetyczna staje się jednym z kluczowych kierunków dyskusji o dalszym rozwoju, zarówno naszego kraju, jak i Pomorza, gdzie powstać ma pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce.

W ramach konferencji przewidziano sześć sesji tematycznych:

  • Technologie jądrowe w praktyce: gotowość do realizacji i jej horyzont według ekspertów i dostawców technologii
  • Technologie jądrowe dla społeczeństwa i przemysłu: pomysły inwestorów na portfolio mocy wytwórczych
  • Finansowanie energetyki jądrowej: modele finansowe
  • Proces uzyskiwania kluczowych decyzji administracyjnych
  • Aspekty społeczne i zdrowotne
  • Rola energetyki jądrowej w aspekcie kryzysu klimatycznego: podsumowanie preferowanych kierunków rozwoju energetyki jądrowej

Konferencji towarzyszą bezpłatne warsztaty a także wizyta studyjna (szczegółowe informacje wkrótce).

Wraz z konferencją powstaje również podcast ROZSZCZEPIENIE, w którym rozmawiamy z naukowcami i ekspertami z dziedziny fizyki jądrowej, energii atomowej, zmiany klimatu a także finansów, zdrowia publicznego oraz kwestii społecznych. Podcastu słuchać można na kanale Spotify: